Contact information

Distribution

地址: 香港九龙观塘道388号创纪之城渣打中心33楼3307-10室

电话: (852) 2751 4604

 

依韵美发用品有限公司

地址尖沙咀么地道31号至41 FHP Shopping Centre 10号铺地下 ( 赫德道河内道交界

手机: (852) 9192 9449

办工时间:早上10:30-14:00

其他时间请先预约

星期日及公众假期休息